Tilgjengelighet

Fra IKT Hjelpemidler
Hopp til: navigasjon, søk

Tilgjengelighet handler om å tilrettelegge for mennesker med spesielle behov (som regel grunnet funksjonshemninger), og berører blant annet områdene informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samferdsel og transport, byggverk og uteområder og tilgang til produkter. (jf. Wikipedias side om Tilgjengelighet)