Talestyring av taletreneren i Tuva

Fra IKT Hjelpemidler
Hopp til navigering Hopp til søk

Ved hjelp av 3.parts-programvare er det mulig å få talestyring på Taletreneren i Tuva. For at dette skal fungere er det nødvendig å laste ned og installere to programpakker fra Microsoft.

Installasjon:[rediger | rediger kilde]

1. Installer MS Speech Platform Runtime (velg x86)

1. Last ned: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27225

2. Installer: Kjør nedlastet .msi

2. Installer MS Speech Platform Runtime Languages (velg MSSpeech_SR_nb_NO_TELE.msi)

1. Last ned: https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=27224

2. Installer: Kjør nedlastet .msi fil

Følgende kommandoer er tilgjengelige for å talestyre Taletrener:

Kommando Kommentar

Fjern dette ordet fra personlig ordbok Kryss av checkbox

Lignende ord Åpner «fanen» og velger første ord

Ned markerer neste ord i listen

Opp markerer forrige ord i listen

Forbedre gjenkjenning Åpner fanen

Opptak | ta opp Starter opptak, etter 3 sekunder stopper opptaket

Avspill | spill av Spiller av lyden/opptaket

Slett Sletter opptatt lyd

Personlig ordbok Åpner Personlig Ordbok

For mer informasjon, trykk her Åpner hjelp for Taletrener (må klikke for å aktivere fokus i Taletrener igjen)

Rett Aktiverer den første av de to nederste knapper

Fjern Aktiverer den første av de to nederste knapper

Legg til Aktiverer den første av de to nederste knapper

Avbryt Aktiverer knapp

Tøm Velger checkbox til at fjerne treningen

Legg til Aktiverer knapp

Aktiver Aktiverer knapp

Deaktiver Aktiverer knapp

Slett Aktiverer knapp

Tren Aktiverer knapp

Del Aktiverer knapp

Marker alt Aktiverer knapp

Lukk Aktiverer knapp

Avansert tilstand Krysser av checkbox

Filter Åpner listen for filter

Alle ord Alle ord velges i filterlisten

Trente ord Trenet ord velges i filterlisten

Tillagte ord Tillagte ord velges i filterlisten

Gå til ordliste Gir listen med ord fokus.

Ned Markerer neste ord i ordlisten

Opp Markerer forrige ord i ordlisten

Klikk her for å få ytterlige opplysninger Åpner hjelpen for personlig ordbok (må klikke for å aktivere fokus i ordbok)

Ja

Nei

Ok