Sammenlikning mellom Tuva og Dragon NaturallySpeaking

Fra IKT Hjelpemidler
Hopp til navigering Hopp til søk

Ang. Tuva fra Max Manus kontra Dragon NaturallySpeaking (per sept 2018)

 1. Det er mulig med både Dragon og Tuva å styre hele datamaskinen (Windows) med stemmen.
 2. Med Tuva kan man legge inn kommandoer ved hjelp av hurtigtaster som sendes til applikasjoner som ikke er integrert i Tuva. I Tuva kan man koble én stemmekommando mot én tastaturkommando (hurtigtast). Dette betinger at applikasjonen må kunne betjenes med tastatur og ikke bare med mus. I Dragon kan man legge inn hele sekvenser med tastaturkommandoer.
 3. Integrerte applikasjoner i Tuva er: Office programmene Internet Explorer, Utforskeren, Word og Outlook, PowerPoint og Excel med begrensninger. I Excel er det vanskelig å legge inn tall, da Tuva ikke har tall-modus til forskjell fra Dragon. Dragon har tilfredsstillende tilpasning for Excel.
 4. Til regnskap er Dragon egnet, men ikke Tuva. Dragon er tilpasset til MS Excel med funksjoner for flytt, markering av celler, samt sette inn til valgt celle. Dragon har også en ordentlig tallmodus. Tuva har ingen tallmodus, selv om dette var et krav under utlysning av kr 13 mill. kr. I Tuva måtte man til nød bruke stavemodus, og si siffer for siffer, eller i navigermodus kan man bruke tastaturkommandoer: "trykk 1", "trykk 2", ...
 5. I Dragon kan man få gjentatte kommandoer: eks. "go left 5" - "Backspace 7" - denne funksjonen finnes ikke i Tuva.
 6. I Dragon har kan man sende musemarkør enten med "mouse grid" til en posisjon på skjermen, eller bevege musemarkør med stemmen: eks. "move mouse right" - "drag mouse up/left". Dette har ikke Tuva.
 7. Tuva har en kommando "Vis tall" for å trykke på knapper og lenker i tilpassede programmer.
 8. Tuva har norsk diktering (kun bokmål), mens Dragon engelsk, tysk, fransk, spansk, ...(ikke norsk)
 9. Tuva krever mer opplæring enn Dragon fordi i Tuva må man alltid skifte mellom navigerings-, dikterings-, redigerings- og stavemodus. I Dragon kan alt dette gjøres i en normalmodus. Man kan om nødvendig bytte til de oven nevnte modi allikevel for å ha mulighet f.eks. å skrive et kommandoord istedenfor å utføre kommandoen.
 10. Tuvas profil er på server hos Max Manus, og er PC uavhengig, dvs. man kan bruke samme lisens på flere maskiner.
 11. Dragon er lokalt på PC, men profilen kan eksporteres til annen PC, og man kan bruke samme lisens på flere maskiner.
 12. Dragon koster ca. kr 3.500 - Oppgradering er en redusert pris (?). Man kan fortsette å bruke en versjon, jo mindre den ikke lenger er kompatibel med nyere Windows eller Office versjoner. Profilen i en gammel versjon kan fortsatt forbedres.
 13. Tuva koster ca. kr 80.000 inkl. mva. Oppgradering etter 2 år koster 60% av nypris. Profilen kan ikke opplæres videre etter 2 år, jo mindre man velger en oppgraderi